ભારતની પ્રાચીન પરંપરા અને તેની પાછળના અદભુત રહસ્ય

The 7 ancient tradition of India

ભારત દેશમાં પ્રાચીન કાળથી કેટલીય પરંપરાઓ ચાલી આવે છે અને લોકો આજ પણ તેનું પાલન કરે છે.  તેમાં હિદુ ધર્મમાં …

Read moreભારતની પ્રાચીન પરંપરા અને તેની પાછળના અદભુત રહસ્ય

ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર

Constable Result

ગુજરાત લોક રક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ભરતી જાહેર થઇ હતી, જેનો જાહેરાત ક્રમાક : LRB/201819/1 હતો …

Read moreગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પરિણામ જાહેર

બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા વિષે જે તમે જાણવા માંગો છો

Bin Sachivalay Clerk News

મને સરકારે બોલવાની ચોખ્ખી ના પાડી છે – આસિત વોરા GSSSB અધ્યક્ષ ગુજરાત ગૌણ સેવા ભરતી બોર્ડ દ્વારા ટૂંક સમય …

Read moreબિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા વિષે જે તમે જાણવા માંગો છો

વધી ગયેલી ફાંદ ઘટાડવા માટે આજથી જ બંધ કરો આ 7 ચીજ વસ્તુ

lose belly fat food

મિત્રો, જીવનમાં સુખી અને તંદુરસ્ત જીવન જીવવા માટે સારા ખોરાક સાથે સ્વસ્થ શરીર પણ જરૂરી છે. જો આપણું શરીર તંદુરસ્ત …

Read moreવધી ગયેલી ફાંદ ઘટાડવા માટે આજથી જ બંધ કરો આ 7 ચીજ વસ્તુ