ઝોમેટો અને સ્વીગી જેવા ડીલીવરી બોયની સુરક્ષા માટે સરકાર લાવશે કાયદો, તેમને મળશે આ લાભો

આજે વિશ્વમાં ઓનલાઈન વેચાણનું ચલન વધ્યું છે, જેમાં ભારત અને વિશ્વમાં આવા ઓનલાઈન વેચાણનું ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય ડીલીવરી કરનાર લોકો કરતા હોય છે. હાલ આ ડીલીવરી કરવાનું કાર્ય સમાન્ય વર્ગના લોકો મોટા ભાગે કરતા હોય છે. તેમને પોતાની જવાબદારી પર આ દરેક વસ્તુઓ ગ્રાહકના ઘર સુધી પહોચાડવાની હોય છે. હાલમાં ફ્લીપકાર્ટ, એમેઝોન,બીગ બજાર જેવી … Read more